Pusė dangaus : gelbstint moteris visame pasaulyje ir priespaudą paverčiant naujomis galimybėmis

Teisė į privatų gyvenimą : teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: teorinės ir praktinės problemos

Pažeidžiamos kalinių grupės