Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda