Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta

Veiklos tyrimas organizacijoje : socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis