Lietuva ir Šveicarija : 15 000 metų santykių istorija : chronologinė apžvalga

Europos integracijos procesai

Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas

Vorkuta! : sukilimas lageryje