Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1870-1990 : tautinės tapatybės kontūrai

Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai