Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?

Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika