Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas

Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas

„Kodėl vėl rašau apie Julijoną Lindę – Dobilą – kunigą, filosofą, literatūros kritiką, rašytoją, pedagogą? Sakysite, 2017 m. pavasarį parengta istorinė apybaiža „ Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje“ (Meno kuopai atminti ). Knyga susilaukė nemažo susidomėjimo ir vertinimo. Bet apybraižos rėmai – gyvenimas ir kūryba Panevėžyje – neleido plačiau apžvelgti visos daugialapio lietuvių kultūros veikėjo, pralenkusio provincijos literato akiratį, veiklos nuo pat gimimo iki mirties“, – teigia J. Brazauskas.

Paskutinė biografinė apybraiža – Rapolas Šaltenis „Tarp dangaus ir žemės. Dobilo gyvenimo ir darbų pėdsakais“ pasirodė 1990 m. 2017 m. minėjome Julijono Lindės-Dobilo gimimo 145-ąsias metines. Pasak naujos knygos autoriaus, tai palanki proga iš naujo žvilgterėti į kūrėjo gyvenimą ir kūrybą. Knyga prisideda prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo, mokytojų kartos, kuri kūrė ir stiprino Lietuvos valstybę.

„Pedagogui, visuomenės veikėjui Petrui Būtėnui, Rapolui Šalteniui buvo lengviau rašyti. Jis matė gyvą kūrėją, stebėjo jį nuo gimnazijos suolo iki gyvenimo pabaigos. Bet Rapolui Šalteniui visa tai uždėjo nemenką ideologinį antspaudą, kurį „nuėmus“ pasimato visu grožiu neeilinė J. Lindės-Dobilo asmenybė: kunigas, literatūros kritikas, filosofas, pedagogas, pasirinkęs kitokį tarnystes Lietuvai būdą: ieškojo žmogaus ir jam tarnavo, siekė kūryboje atrasti tiesą, gėrį, grožį, žmoniškumą, tautos dvasią, ugdyti tautinę ir religinę toleranciją. Šiandien mums viso to labai trūksta.

Savo dvasia, visa sielos esybe jis buvo jaunas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Dobilą pavadino dvasios milžinu. Kūrėjas buvo be galo drąsus. Ieškojo to, ko kiti nedrįso net pagalvoti.

Gimtųjų Dovydų erdvė išsiplėtė iki Lietuvos ir jos kultūros supratimo. Į tą supratimą vedė prasmingas pažinimo kelias. Jis netikėtai aktualus mūsų šių dienų gyvenime pilname sumaišties…“, – knygą pristato J. Brazauskas, remdamasis Juozo Keliuočio, Vandos Zaborskaitės, Petro Būtėno įžvalgomis.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *