Seno kunigo pasakojimai

Seno kunigo pasakojimai

Šventojo Sosto rūmų kapeliono, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordino kavalieriaus, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidento, buvusio Lietuvos katalikių moterų sąjungos kapeliono, buvusio Panevėžio apskrities policijos kapeliono, buvusio Panevėžio pataisos namų (moterų kalėjimo) kapeliono, ilgamečio (28 m.) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebono, Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namų statytojo ir mecenato kunigo Juozapo Antanavičiaus (g. 1930 balandžio 18 d.) knygoje pasakojami vaikystės, mokyklos ir studijų Kauno kunigų seminarijoje epizodai, bet daugiausia prisiminimų iš kunigystės metų Panevėžyje, Antašavoje, Upytėje. Pasakojama apie gyvenimo kely sutiktus kilniadvasius žmones – kunigus ir pasauliečius. Džiaugiamasi žmonių gerumu vienas kitam, gražiais tarpusavio santykiais, Dievo stebuklais kasdieniame gyvenime. Atpasakojami žmogaus protu nesuvokiami kunigų patirti nutikimai. Prisimenami juokingi ir skausmingi kolūkių kūrimosi fragmentai. Šiurpu krečia ateizmo brukimo žmonių sąmonėn faktai.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *