Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio velnio

Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio velnio

Susidomėjimą Lietuvos istorija paskatino Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis (2009 m.) ir artėjantis Lietuvos Nepriklausomybės (paskelbimas apie Valstybės atkūrimą) šimtmetis (2018 m.).
Kruopščiai išanalizavęs daugelį istorinių publikacijų ir leidinių, pateikiu autentiškus Lietuvos istorikų darbus, analizuojančius mūsų šalies vystymosi sanklodą, lemtingiausius Lietuvos istorijos įvykius, gentinės, tautinės kaitos laikotarpius, pradedant nuo įdomių ir įtikinamų lietuvių kilmės versijų ir Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose bei Lietuvos vardo kilmę.
Lietuvos kelias į krikščionybę ir europinę ben-druomenę per ilgus jos gyvavimo šimtmečius buvo ne kartą nutraukiamas svetimųjų invazijomis, okupacijomis, nulemtas galingųjų interesais. Pateiktos temos skiriamos apibrėžti ryškiausius Lietuvos istorijos kontūrus, patriotinio pasididžiavimo vertus įvykius, faktus ir žmones, priminti skaudžius politinius, karinius, represinius kruvinus įvykius, tekusius Lietuvai šimtmečių sūkuryje.
Pateiktas ne tik buvusių garbių Lietuvos valdovų, didžiųjų kunigaikščių indėlis į šalies vystymą, plėtojimą, gynybą, bet ir kai kurių jų motinų, sutuoktinių, dukterų (kaip antai: Ona, Vytauto žmona, Elžbieta Habsburgaitė, Bona Sforca, Aldona Ona, Danutė Ona, Ona Jogailaitė) pastangos ir, tam tikra prasme, pagalba savo iškiliems vyrams jų įvairiapusiškame gyvenime, sudėtingoje kasdienybėje.

Paliestos lietuvių kautynių peripetijos (kai kurių – nuodugniai, kitų – fragmentiškai) sukilimuose prieš carinės Rusijos valdžią, taip pat: Saulės, Žalgirio, Oršos, Klecko, Vorsklos, Pabaisko mūšiuose, Septynerių Metų kare, Mėlynųjų Vandenų kare, Šiaurės kare, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose.
Nušviestas lietuvių gyvavimo laikotarpis Abiejų Tautų Respublikoje, carinės Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos sudėtyje ir lietuvių tautos pastangos išsivaduoti iš svetimųjų jungo.
Pateiktos tarpukario Lietuvos prezidentų asmenybės, senosios Lietuvos sostinių, didžiųjų šalies miestų, apskričių ir rajonų centrų istorinės ir kultūrinės ištakos. Itin plačiai pateikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Jonavos, Kėdainių miestų, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos kraštų vystymosi istorinė ir kultūrinė raida.
Neliko nuošalyje ir didvyriškas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis, nugalint Atlantą.
Gyvojo liudininko prisiminimuose nušviestos Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu Lietuvos partizanų pasipriešinimo kovos prieš sovietų valdžią, vadovaujant Žaliam Velniui, Didžiosios Kovos apygardos vadui. Taip pat pateiktos antisovietinio pogrindžio kovos Klaipėdos krašte. Genealogija – istorijos dalis: 1695-1886 m. ir 1886-2015 m. laikotarpių genealoginiai medžiai pa-teikiami baigiamojoje knygos dalyje.
„Atminties galia žmogaus gyvenime“, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinio Domanto Miliuko istorine tematika parašytas literatūrinis rašinys.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *