Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai

Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai

Ši monografija – vienas iš nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“ leidinių. Jame pristatomi lyderystės mokymuisi raiškos bendrojo ugdymo mokyklose tyrimo rezultatai ir projekto „Lyderių laikas“ veiklų vertinimas.

Lyderystės mokymuisi raiškos bendrojo ugdymo mokyklose tyrimas yra trečiasis longitudinio švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo etapas, kuriame, tyrėjams išlaikant pirmųjų dviejų tyrimų lyderystės raiškos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose analizės kryptį, prioritetu pasirenkamas lyderystės mokymuisi aspektas.

Lyderystės mokymuisi raiškos tyrimo problema detalizuojama šiais klausimais: kokia yra lyderystės mokymuisi raiška Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose? Kaip siejasi mokyklos vadovų ir mokytojų lyderystė mokymuisi? Koks yra savivaldybės švietimo skyriaus vaidmuo, palaikant lyderystę mokymuisi mokyklose? Koks yra lyderystės mokymuisi poveikis mokykloje vykstantiems mokymo(si) procesams ir mokinių pasiekimams?

Tyrimo tikslas – nustatyti lyderystės mokymuisi raišką bendrojo ugdymo mokyklose, įvertinant projekto „Lyderių laiko“ veiklų paveikumą.

„Tyrėjams buvo keliamas ambicingas uždavinys – susikurti tyrimo instrumentiką (buvo svajojama netgi apie švietimo lyderystės raiškos indeksą) ir stebėti lyderystės raišką Lietuvos švietime. Tyrimo sumanymas – turėti projekto „Lyderių laikas“ poveikio vertinimo galimybę. Toks kompleksinis projektas nepamatuojamas elementariai dalyvavusių savivaldybių, mokyklų, besimokiusių mokytojų ar renginių skaičiumi. Projektu siekta padaryti įtaką švietimo bendruomenės gyvastingumui, veiklumui, veržlumui, rezultatyvumui ir apskritai nuotaikai, susikalbėjimui, bendrystės jausmui ir t.t. Vien indėlio ir proceso lygmens rodiklių ir kriterijų tam nepakanka. Todėl buvo iškelta longitudinių lyderystės Lietuvos švietime raiškos, kaip projekte siekto pagrindinio rezultato, tyrimų idėja. Kartu norėta apčiuopti ir lyderystės stilistikos įtaką mokinių mokymuisi, nes projektas nuo pat pradžių vadovavosi ne šiaip lyderystės, o lyderystės mokymuisi samprata.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *