Elektroniniai katalogai

PAVB katalogas  – rasite informaciją apie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje esančias knygas, periodinius ir tęstinius leidinius, rankraščius, žemėlapius ir kt.

LIBIS suvestinis katalogas – bendra bibliogafinė sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audio kasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt.

Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB) kaupiami bibliografiniai įrašai:

  • privalomojo egzemplioriaus pagrindu Lietuvoje išleistų ir gautų knygų, brošiūrų, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių, leidinių Brailio raštu bei šių dokumentų sudėtinių dalių;
  • 1547–1940 m. knygų ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba;
  • 1823–1940 m. lietuviškų periodinių leidinių;
  • 1832–1890 m., 1893–1897 m., 1904–1923 m. lietuviškų periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir JAV, publikacijų;
  • 17–18 a. knygų, išleistų Lietuvoje, lenkų kalba;
  • 16–17 a. knygų, išleistų Lietuvoje, lotynų kalba;
  • iki 1941 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, jidiš kalba;
  • 1759–1940 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, hebrajų kalba;
  • užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų publikacijų.

Lietuvos virtuali biblioteka – integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir kitose duomenų bazėse.

Interaktyvi biblioteka vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės reikšmės bibliotekų ir kiekvienam atveria patogesnes galimybes pasiekti reikalingą informaciją ar paslaugą „vieno langelio“ principu.